YOUPLUS - nový dravec na poli komplexního životního pojištění - YOUPLUS

YOUPLUS – nový dravec na poli komplexního životního pojištění

20. 3. 2019

Na český a slovenský trh míří nová bezpapírová a plně digitalizovaná životní pojišťovna pod obchodní značkou YOUPLUS. Svou činnost odstartuje v polovině května a přinese evoluční řešení na poli komplexního životního pojištění. Nabídne svým klientům i obchodním partnerům filosofii tzv. „Best partner concept“, tedy to nejlepší z nejlepšího, co se dá v oblasti životního pojištění na trhu najít, a to jak v oblasti produktu, tak ve veškerých administrativních procesech. Umožní pojistit 8 oblastí rizik, 41 připojištění a až 10 osob na jedné pojistné smlouvě. Jedním z novátorských přístupů bude také elektronický medicínský underwriting či vektorový podpis.

YOUPLUS odstartuje ve druhé polovině května jako obchodní značka lichtenštejnské životní pojišťovny Aspecta Assurance International AG a svým klientům nabídne životní pojištění v digitálním, bezpapírovém a komplexním balení. Do konce roku 2019 dojde i k přejmenování samotné pojišťovny v Lichtenštejnsku pod název YOUPLUS.

Filosofie nové značky YOUPLUS je postavená na hlavní vizi „Best Partner Concept“. „Naším cílem je vstoupit na trh s ucelenou nabídkou, která je tvořená produktem a procesy. Jsme přesvědčení, že tyto dvě složky od sebe není možné oddělit. Jedna bez druhé nemůže existovat a jedině, pokud jsou obě na špičkové úrovni, máme šanci na úspěch,“ říká Ľubor Vrlák, Chief Executive Officer CZ/SK. YOUPLUS tak nebude stavět pouze a jen na kvalitním komplexním pojištění, ale ruku v ruce bude produkt doplňovat nadstandardním řešením v oblasti procesů a on-line zpracování.

“Produkt, který jsme vytvořili, vychází z našich zkušeností a z více než dvacetileté znalosti trhu. Dali jsme dohromady to nejlepší z nejlepšího a to klientům nabídneme v rámci našeho komplexního řešení. Nejde ale pouze o jednorázové cvičení, chceme vše postupně a opakovaně vylepšovat. Věříme v postupný vývoj, tzn. evoluci pojistného trhu,“ říká David Poes, Chief Life and Investment Officer CZ/SK.

Pojišťovna nabídne svým klientům v oblasti životního pojištění komplexní řešení s řadou novátorských přístupů. Prioritou bude krytí takzvaných velkých rizik – například smrti, invalidity, závažných onemocnění, s možností volby ze široké škály životních, nemocenských a úrazových pojištění. Celkově půjde o 8 hlavních skupin rizik a až 41 připojištění se širokou variabilitou možného nastavení. Na jedné smlouvě půjde pojistit celou rodinu, tzn. až 10 osob. U zmíněných velkých rizik bude možné volit i anuitně klesající pojistné částky. Součástí řešení YOUPLUS bude také možnost dlouhodobého investování. „V tomto směru jsme se zaměřili primárně na jednoduchost, transparentnost podmínek a férovost poplatku,“ doplňuje David Poes.

Dalším unikátním řešením, se kterým YOUPLUS přichází do České republiky jako první, je plně intergrovaný, elektronický medicínský underwriting, z dílny globálního zajistitele Hannover Re. Ve většině případů tak bude pojišťovna schopna již při sjednávání smlouvy posoudit on-line zdravotní stav klienta a díky tomu stanovit výslednou cenu a podmínky pojištění. „Z řádů dní se tak celý proces akceptace zkrátí na pouhé minuty,“ říká Kateřina Šťastníková, Chief Operation Officer CZ/SK.

Samotná smlouva se pak podepíše biometricky na signpadu, či tabletu, případně ne zcela běžně užívaným vektorovým podpisem. Ten nevyžaduje žádné speciální hardwarové zařízení nebo pero, klient jednoduše realizuje svůj podpis prstem. „Díky společnosti Asseco Central Europe, která je naším dodavatelem komplexního IT řešení, můžeme našim klientům a obchodníkům přinést opravdu inovativní řešení, zahrnující on-line automatizované procesy a bezpapírovou komunikaci,” doplňuje Kateřina Šťastníková.

Komunikační koncept nové značky, včetně vizuální identity loga a názvu YOUPLUS, vytvořila prestižní univerzita v St. Gallenu, ESPRIT. Na nově vznikající brand bylo několik požadavků – originalita loga, barevné schéma (červená, bílá, černá) a název vystihující zaměření na klienta i obchodního partnera. „Výsledný YOUPLUS je spojením dvou slov „YOU“ jako reprezentant středu našeho zájmu – ať už jde o klienta, poradce či zaměstnance. Druhým slovem „PLUS“ chceme jasně definovat, že naše nabídka či služba je vždy okořeněna něčím navíc a je možno s tím kdykoliv počítat. Barevné schéma má pak reprezentovat: férovost a zodpovědnost (bílá), energii a inovace (červená) a vzhledem k tomu, že se pohybujeme na poli financí, pak černou vnímáme jako důstojnost,“ vysvětluje Filip Bartoš, Chief Distribution and Marketing Officer CZ/SK. Součástí loga je i claim pojišťovny: „Focus on the future“. „Výběr tohoto slovního spojení se nám zdál nejvhodnější právě pro oblast pojištění, které je vždy určeno pro budoucnost. Také budoucností chceme komunikovat zaměření na produktové, technické inovace a vyspělost,“ doplňuje Filip Bartoš.

Od května pak YOUPLUS spustí mediální kampaň s využitím outdoorových medií, sociálních sítí a velkým podílem e-medií. Tváří značky YOUPLUS se exkluzivně stává prestižní česká golfistka Klára Spilková. „Klára je pro nás skvělým ambasadorem, protože ji vnímáme jako energickou, dravou, profesionální a vysoce talentovanou, což se k YOUPLUS perfektně hodí,“ vysvětluje Filip Bartoš.

YOUPLUS odstartuje v České republice a následovat bude ve 3. kvartálu Slovenskou republikou. „Již nyní analyzujeme další evropské trhy a jejich potřebný potenciál, s cílem rozšíření naší činnosti i do dalších zemí,“ doplňuje Ľubor Vrlák. Součástí startu nové pojišťovny YOUPLUS je i převzetí činnosti poboček pojišťovny Basler v ČR a SR. Nejde však o pokračování činnosti pojišťovny Basler na těchto trzích. Po schválení transakce dojde k plné integraci pod YOUPLUS a klientům budou i nadále poskytované služby v plném rozsahu a ve smyslu uzavřených pojistných smluv.

Hlavní cílovou skupinou YOUPLUS budou rodiny a domácnosti žijící ve městech, primárně ve věku 25 až 45 let. Distribuční strategie pak bude postavená výlučně na konceptu B2B. „Jsme si vědomi faktu, že žijeme v době, kdy on-line distribuce získává v mnoha segmentech významné postavení. My jsme však přesvědčeni, že oblast životního pojištění je natolik komplexní, že úloha face to face distribuce, osobního kontaktu a poradenství, je nezastupitelná,“ vysvětluje Ľubor Vrlák důvody volby tohoto distribučního kanálu.