Očekávané evoluční životní pojištění „4U“ od YOUPLUS startuje! - YOUPLUS

Očekávané evoluční životní pojištění „4U“ od YOUPLUS startuje!

19. 6. 2019

Životní pojištění „4U“ (FOR YOU) – to je název nové čistokrevné rizikovky od YOUPLUS, kterou bude možné sjednat od 24. června. V rámci přístupu Best Partner Concept nabídne svým klientům a partnerům to nejlepší pojištění v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi. YOUPLUS chce své klienty oslovit evolučním a novátorským přístupem v produktu, jeho komplexností, zajímavou cenou, ale i jednoduchostí sjednání smlouvy. Samozřejmostí je velká variabilita, transparentní pojistné podmínky, důraz na individuální posuzování rizikového profilu klienta, či bezpapírové sjednání. Pro zprostředkovatele pak efektivní on-line správa smluv přes webový „uPortal“. Jako první na trhu umožní YOUPLUS plnohodnotné on-line oceňování rizik, tzv. e-underwriting.

zivotni pojisteni 4u header - YOUPLUS - YOUPLUS

„Celý projekt YOUPLUS je postavený na vizi, kterou jsme pojmenovali Best Partner Concept. Za ním se skrývá naše ambice přinést na trh životního pojištění takové řešení, které z nás vytvoří zodpovědného a spolehlivého partnera našich klientů, obchodních partnerů, zaměstnanců a akcionářů. YOUPLUS jsme vybudovali na zelené louce, nezatížení minulostí a dědictvím, které by nás omezovalo a vytvářelo bariéry našim ambicím. Na druhé straně jsme vyšli z dlouholetých zkušeností, které udaly směr našim úvahám, a proto jsme byli pro naše klienty schopni vytvořit řešení bez kompromisů,“ říká Ľubor Vrlák, Chief Executive Officer CZ/SK.

YOUPLUS vstupuje na český pojistný trh se svou vlajkovou lodí – čistokrevným rizikovým životním pojištěním, tedy řešením bez haléře do investic. Komplexní a variabilní produkt „4U“ umožní pokrýt potřeby každého klienta volbou z více, jak 40 připojištění a s možností pojistit až 10 osob na jedné smlouvě současně. Hlavním záměrem je ochránit klienty před následky dlouhodobého a střednědobého výpadku příjmu vzniklého následkem závažných nemocí, či úrazů. Produkt však umožní krýt i následky méně závažných situací.

„Mezi hlavní výhody YOUPLUS patří velká variabilita pojištění, transparentní pojistné podmínky, bezpapírové a plně digitalizované sjednání, správa smlouvy přes internetový on-line uPortal, či on-line posuzování rizik, tzv. e-underwriting. Díky němu se sjednání, či změna smlouvy zkrátí z řádu dnes běžných dnů na vteřiny,“ vysvětluje David Poes, Chief Life and Investment Officer.

Mezi vybrané výhody životního pojištění „4U“ patří:

 • transparentní, srozumitelné a proklientsky orientované pojistné podmínky, ze kterých např. vyplývá nevypověditelnost rizik kryjících vážné životní situace (invalidita, smrt a závažná onemocnění) ze strany pojišťovny
 • zkoumání zdravotního stavu při sjednání pojištění zohledňuje vyléčené nemoci a úrazy pouze 5 let zpětně (v případě chirurgického zákroku a hospitalizace 10 let) individuální přístup k rizikovosti plynoucí z povolání a sportů – YOUPLUS nepoužívá rizikové skupiny
 • korektní a transparentní ocenění na základě zdravotního dotazníku – cokoliv v něm uvedené a nevyloučené z pojištění není překážkou plnění
 • výsledek posouzení profilu klienta je platný po celou dobu trvání smlouvy, stejně jako cena pojištění, klient nemá povinnost oznamovat zvýšení rizika např. z důvodu změny povolání
 • v pojištění je za standardní cenu zahrnuto i krytí pro případ jednorázových rizikových sportovních a zážitkových aktivit a pro pravidelně provozované běžné sporty
 • široká nabídka připojištění s lineárně nebo anuitně klesající pojistnou částkou

Výhody krytí vybraných typů rizik v životním pojištění „4U“:

Smrt:

 • možnost výplaty pojistného plnění ve výši 50 % pojistné částky v případě terminálního stádia onemocnění

Invalidita:

 • krytí všech jejich příčin, včetně psychických onemocnění, a to i v 1. stupni invalidity
 • čekací doba u nemocí pouze 60 dní od počátku pojištění
 • podmínkou výplaty pojistného plnění není přiznání invalidního důchodu

Trvalé následky úrazu:

 • jedinečný náběh progrese již od 5 % tělesného poškození zvýhodňuje plnění u nejčastějších trvalých následků
 • možnost výběru progrese 850 % nebo 1000 %

Pracovní neschopnost:

 • široká škála karenčních dob, včetně možnosti zpětného plnění od 1. dne
 • maximální doba plnění až 730 dní
 • bez výluk na pohybový aparát

Úvěrové balíčky:

 • kombinace velkých rizik ke krytí úvěrů za zvýhodněné ceny
 • možnost volby anuitního poklesu po desetinách procent
 • pojištění pro dvojici osob

Distribuční strategie pojišťovny je postavená na konceptu B2B. „Naším cílem je nabízet kvalitní produkt cestou osobního přístupu. Jen tak je možné dokonale poznat a analyzovat potřeby klienta. Tento princip nejlépe splňují externí distribuční společnosti, se kterými tak budeme při prodeji našeho řešení spolupracovat. Našimi partnery v oblasti distribuce budou ti největší a na kvalitu silně orientovaní hráči na trhu,“ vysvětluje Filip Bartoš, Chief Distribution and Marketing Officer.

O YOUPLUS:

YOUPLUS je obchodní značkou lichtenštejnské životní pojišťovny Aspecta Assurance International AG, která patří do holdingu SwissInsurEvolution. Do konce roku 2019 dojde i k přejmenování samotné pojišťovny v Lichtenštejnsku pod název YOUPLUS. ASPECTA Assurance International AG je nezávislá životní pojišťovna sídlící v Triesenu, největší obci Lichtenštejnska. Nyní se zaměřuje hlavně na hospodárný a trvale udržitelný management svého portfolia životních pojištění, které se v průběhu let výrazně rozrostlo. Sama společnost má za sebou velmi zdravý růst, který rozhodně do budoucna hodlá ještě zrychlit. YOUPLUS není jen klasickým poskytovatelem pojištění, ale celou sítí partnerů. Díky své jedinečné koncepci Best Partner Concept vytváří YOUPLUS společné kreativní prostředí, ve kterém mohou vznikat nové inovace a neotřelé nápady, jak zákazníkovi poskytnout tu nejlepší konfiguraci produktu