Povinně zveřejňované informace - YOUPLUS

Povinně zveřejňované informace

Informace o organizační složce

YOUPLUS Životní pojišťovna, pobočka pro Českou republiku, se sídlem Přízova 526/5, Trnitá, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 139 91 418, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 26894.

Zřizovatelem odštěpného závodu je YOUPLUS Assurance AG, se sídlem 9495 Triesen, Austrasse 14, Lichtenštejnské knížectví, zapsaná v obchodním rejstříku Lichtenštejnského knížectví pod číslem FL-0002.038.147-0.

Informace o předmětu činnosti

Činnost v pojišťovnictví vykonáváme na území České republiky na základě práva pojišťovny z území tvořícího Evrospký hospodářský prostor zřídit zde svoji pobočku.

Svou činnost vykonáváme podle zákona č. 277/2009, Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu, v jakém nám bylo uděleno povolení k této činnosti v Lichtenštejnském knížectví pro pojistná odvětví I. a), b) a c) a III. žívotních pojištění uvedených v části A a pojistného odvětví 1 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy zákona o pojišťovnictví.

Na naši činnost při poskytování pojištění na území České republiky dohlíží Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká Republika. Orgánem dohledu v našem domovském státě, tedy v Lichtenštejnském knížectví, je Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Lichtenštejnské knížectví.

Zprávu o solventnosti naší společnosti můžete nalézt na http://www.youplus.li/de/ueber-uns. Zpráva je dostupná v německém jazyce.