Informace o organizační složce

Youplus Insurance International AG, pobočka pro Českou republiku, se sídlem náměstí I. P.  Pavlova 1789/5, Nové Město, 120 00 Praha, Česká republika, IČ: 07 81 22 99, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 79060.

Zřizovatelem odštěpného závodu je Youplus Insurance International Aktiengesellschaft, FL-9495 Triesen, Austrasse 14, Lichtenštejnské knížectví, zapsaná v obchodním rejstříku Lichtenštejnského knížectví pod číslem FL-0002.014.769-5.

Informace o předmětu činnosti

Činnost v pojišťovnictví vykonáváme na území České republiky na základě práva pojišťovny z území tvořícího Evrospký hospodářský prostor zřídit zde svoji pobočku.

Svou činnost vykonáváme podle zákona č. 277/2009, Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu, v jakém nám bylo uděleno povolení k této činnosti v Lichtenštejnském knížectví pro pojistná odvětví I. a), b) a c) a III. žívotních pojištění uvedených v části A a pojistného odvětví 1 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy zákona o pojišťovnictví.

Na naši činnost při poskytování pojištění na území České republiky dohlíží Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká Republika. Orgánem dohledu v našem domovském státě, tedy v Lichtenštejnském knížectví, je Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Lichtenštejnské knížectví.

Zprávu o solventnosti naší společnosti můžete nalézt na http://www.aspecta.li/de/Ueber-uns/Unternehmen. Zpráva je dostupná v německém jazyce.

Novinky

Basler pojišťovna

Tiskové centrum

YOUPLUS v médiích

Spolehlivé partnerství

YOUPLUS a osobní údaje

Stížnosti

Dokumenty a formuláře

Dobrý den,
rádi bychom Vás informovali o změně adresy pro zpracování administrativy k pojistnému kmeni Basler, který jsme jako YOUPLUS převzali.
S platností od 1. 4. 2021 je nová adresa pro zpracování dokumentu Basler:

Youplus Insurance International AG, pobočka pro Českou republiku
Futurama Business Park
Sokolovská 668/136d
18600 Praha 8 – Karlín

Veškerou dokumentaci prosím zasílejte/dodávejte pouze na tuto adresu, adresa Paříkova 910/11a již není platná.

S pozdravem Vaše YOUPLUS