Pojišťovna YOUPLUS se stala členem České Insurtech Asociace - YOUPLUS

Pojišťovna YOUPLUS se stala členem České Insurtech Asociace

21. 6. 2023

Pojišťovna YOUPLUS, která si při svém vstupu na český trh dala za cíl přinášet inovativní řešení, se rozhodla vstoupit do České Insurtech Asociace (ČIA). Je to další krok v naplňování její ambice podílet se na technologickém rozvoji a prostřednictvím spolupráce s významnými hráči na českém trhu utvářet budoucnost pojišťovnictví. Pojišťovna věří, že vstupem do ČIA se stává součástí platformy, která umožňuje přinášet a společně řešit klíčová témata, sdílet zákaznické zkušenosti a podporovat vzájemné partnerství mezi zavedenými pojišťovnami, makléři a startupy.

„Jsem přesvědčen, že technologie mění pravidla hry v pojišťovnictví. Spolupráce s Českou Insurtech Asociací souzní s naší vizí využívat potenciál technologií, zkoumat nejmodernější řešení a neustále vylepšovat nabídku našich služeb pro koncové klienty a partnery. Spojením sil s podobně smýšlejícími hráči v oboru se snažíme vytvářet synergie, podporovat inovace a v konečném důsledku poskytovat našim zákazníkům ty nejlepší možné zážitky z pojištění,“ říká Martin Vogl, předseda správní rady YOUPLUS Holdingu.

„Věříme v postupný vývoj, tedy evoluci pojistného trhu. Naše pojištění a služby s ním spojené se proto snažíme neustále zkvalitňovat a moderní trendy jsou hlavním motorem těchto změn. Spolupráce s Českou Insurtech Asociací může rozšířit a doplnit náš pohled na budoucnost o další názory a inspiraci, jak koncipovat pojištění v podmínkách rychle se rozvíjející umělé inteligence a neustálé sílící regulace pojišťovnictví,“ doplňuje David Poes, Chief Life and Investment Officer CZ/SK.

„Jsem velmi rád, že se pojišťovna YOUPLUS stala členem České Insurtech Asociace. Osobně jsem YOUPLUS vždy vnímal jako pojišťovnu, která definuje pojem Insurtech využíváním moderních komunikačních prostředků a digitálních technologií a pozitivním postojem k inovativním řešením. Od vzájemné spolupráce si slibuji posílení pozice České Insurtech Asociace při prosazování zájmů našich členů a implementaci stanoveného cíle. Zároveň věřím, že naše vzájemná spolupráce významně přispěje k určování dalšího směřování České Insurtech Asociace,“ komentuje Jiří Vataha, předseda správní rady České Insurtech Asociace.