Skupina Swiss InsurEvolution Partners informuje o fúzi pojišťovny YOUPLUS v České republice

29. 12. 2021

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali, že pojišťovna Youplus Insurance International AG, se sídlem FL-9495 Triesen, Austrasse 14, Lichtenštejnské knížectví, zapsaná v obchodním rejstříku Lichtenštejnského knížectví pod číslem FL-0002.014.769-5, jednající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu právnické osoby označeného Youplus Insurance International AG, pobočka pro Českou republiku, se sídlem nám. I. P. Pavlova 1789/2, 120 00 Praha 2, IČO: 07812299, zapsaného v obchodním rejstříku vedením u Městského soudu v Praze pod sp. zn A 79060 se ke dni 29. 12. 2021 slučuje s jinou společností z finanční skupiny Swiss InsurEvolution Partners, a to nástupnickou pojišťovnou YOUPLUS Assurance AG.

Dne 29. 12. 2021 se tak se souhlasem dohledových orgánů v České republice i v Lichtenštejnsku stává pojišťovna YOUPLUS Assurance AG novým pojistitelem pojistných smluv uzavřených s pojišťovnou Youplus Insurance International AG v České republice, stejně jako pojistných smluv, které tato pojišťovna v minulosti nabyla od pojišťovny Basler Sachversicherungs AG.

Plánovaná fúze našich společností je významným krokem v naší cestě za ještě lepším servisem a co možná nejvyšší mírou digitalizace. Vážíme si klientů, jako jste Vy, a chceme Vám poskytovat ty nejlepší služby. V souladu s naší vizí, kterou prosazujeme od začátku našeho působení na českém trhu, plánujeme i nadále podporovat zcela bezpapírovou komunikaci a tím snižovat administrativní zátěž pro naše klienty a současně šetřit životní prostředí. Zjednodušení struktury společnosti nám umožní být ještě silnější a stabilnější pro nabídku odpovídajících služeb pro digitální dobu.

Na této stránce naleznete veškeré informace, které můžete v souvislosti s touto změnou potřebovat. Pokud nenaleznete odpovědi na své otázky na následujících řádcích, můžete se na nás obrátit také na e-mailové adrese info@youplus.cz