Skupina Swiss InsurEvolution Partners informuje o fúzi pojišťovny YOUPLUS v České republice - YOUPLUS

Skupina Swiss InsurEvolution Partners informuje o fúzi pojišťovny YOUPLUS v České republice

27. 12. 2021

Pojišťovna Youplus Insurance International AG, se sídlem FL-9495 Triesen, Austrasse 14, Lichtenštejnské knížectví, zapsaná v obchodním rejstříku Lichtenštejnského knížectví pod číslem FL-0002.014.769-5, jednající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu právnické osoby označeného Youplus Insurance International AG, pobočka pro Českou republiku, se sídlem nám. I. P. Pavlova 1789/2, 120 00 Praha 2, IČO: 07812299, zapsaného v obchodním rejstříku vedením u Městského soudu v Praze pod sp. zn A79060 se ke dni 29. 12. 2021 slučuje s jinou společností z finanční skupiny Swiss InsurEvolution Partners, a to nástupnickou pojišťovnou YOUPLUS Assurance AG.

Dne 29. 12. 2021 se tak se souhlasem dohledových orgánů v České republice i v Lichtenštejnsku stává pojišťovna YOUPLUS Assurance AG novým pojistitelem pojistných smluv uzavřených s pojišťovnou Youplus Insurance International AG v České republice, stejně jako pojistných smluv, které tato pojišťovna v minulosti nabyla od pojišťovny Basler Sachversicherungs AG.

Plánovaná fúze společností je významným krokem v cestě za ještě lepším servisem a co možná nejvyšší mírou digitalizace. YOUPLUS si váží všech svých klientů a chce jim poskytovat ty nejlepší služby. V souladu s vizí, kterou pojišťovna prosazuje od začátku působení na českém trhu, plánuje i nadále podporovat zcela bezpapírovou komunikaci a tím snižovat administrativní zátěž pro klienty a současně šetřit životní prostředí. Zjednodušení struktury společnosti umožní být ještě silnější a stabilnější pro nabídku odpovídajících služeb pro digitální dobu.