Onemocnění COVID-19 pojišťovna YOUPLUS plní - YOUPLUS

Onemocnění COVID-19 pojišťovna YOUPLUS plní

3. 4. 2020

Aktuální situace ohledně koronaviru má v současnosti zásadní vliv nejen na naše zdraví, ale i na naše životy celkově. Všichni procházíme náročnou zkouškou a všichni se v ní snažíme obstát. YOUPLUS je na straně svých klientů a pojistné plnění v souvislosti s onemocněním COVID-19 dle pojistných podmínek poskytuje. YOUPLUS nemá výluku na epidemii, či pandemii.

Při poskytování pojistného plnění z jednotlivých připojištění při onemocnění koronavirem bude pojišťovna postupovat standardně dle pojistných podmínek Rizikového životního pojištění 4U od YOUPLUS a dále dle pojistných podmínek produktů převzatých do správy od pojišťovny Basler. Pojistné podmínky neobsahují výluku či jiné omezení plnění v případě epidemie nebo pandemie. Onemocnění COVID-19 bude posuzováno jako respirační virové onemocnění.

Co to znamená pro jednotlivá připojištění:

 • PRACOVNÍ NESCHOPNOST
  Základní podmínkou pro poskytnutí plnění je, aby příčinou byla nemoc nebo úraz, dle definice uvedené v pojistných podmínkách, což znamená, že v případě propuknutí nemoci a vystavení pracovní neschopnosti pojištěnému bude z tohoto připojištění plněno v souladu s pojistnými podmínkami.Dojde-li k propuknutí nemoci v průběhu preventivní karantény, pro kterou byl pojištěný v pracovní neschopnosti, karanténu zohledníme v rozsahu doby odpovídající inkubační době onemocnění a bude plněno v souladu s pojistnými podmínkami. Pro úplnost doplňujeme, že ošetřování člena rodiny není pojistnou událostí.
 • HOSPITALIZACE
  Základní podmínkou pro plnění je, aby příčinou byla nemoc nebo úraz, dle definice uvedené v pojistných podmínkách. V případě hospitalizace z důvodu virového onemocnění pojištěného, bude z tohoto připojištění plněno v souladu s pojistnými podmínkami.
 • SMRT/ INVALIDITA/ CHIRURGICKÝ ZÁKROK
  V případě pojištění invalidity, pojištění pro případ smrti nebo pojištění chirurgických zákroků pojistné podmínky nestanovují žádné speciální omezení ani výluky ve vazbě na virová onemocnění.
 • ZÁVAŽNÁ ONEMOCNĚNÍ
  Onemocnění COVID-19 není samo o sobě onemocněním ze seznamu závažných onemocnění v pojištění Závažných onemocnění. Pokud by však jeho následkem nastala některá z pojištěných diagnóz, bude plněno bez speciálních omezení nebo výluk.

Pojišťovna YOUPLUS poskytuje klientům i v aktuální situaci kompletní služby a veškeré procesy fungují bezpapírově a bezkontaktně. To je ostatně základní myšlenkou a přidanou hodnotou pojišťovny už od samého počátku. Jako jedním z příkladů je možnost uzavření nové smlouvy životního pojištění přes svého finančního poradce na dálku z pohodlí a bezpečí domova. Stejně tak jako nahlásit pojistnou událost on-line na stránkách www.youplus.cz.

Identifikace pojistitelů
Youplus Insurance International Aktiengesellschaft, FL-9495 Triesen, Austrasse 14, Lichtenštejnské knížectví, registrační číslo: FL-0002.014.769-5, vykonávající činnost prostřednictvím pobočky Youplus Insurance International AG, pobočka pro Českou republiku, IČ: 07812299, se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1789/5, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 79060. myLife Lebensversicherung AG se sídlem Herzberger Landstraße 25, 37085 Göttingen, Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Göttingenu pod číslem HRB 200265.