Životní pojištění 4U - YOUPLUS

Životní pojištění 4U

Naše životní pojištění 4U jsme vytvořili tak, aby bylo férové a transparentní. Nečekejte žádné komplikace, právní kličky ani jiná překvapení. Můžete se přestat obávat a začít žít tak, jak jste vždy chtěli.

icon dv cz - YOUPLUS - YOUPLUS
Naprostá spokojenost, rychlé vyřízení a vstřícný přístup. Po nahlášení pojistné události rychlé vyřízeni a vyplacení. Z mojí vlastní zkušenosti můžu jen doporučit.
Petr B., klient

4U symbol - YOUPLUS - YOUPLUS

Výborná spolupráce: TOP komunikace, TOP vyřešení všech požadavků, TOP likvidace a plnění. Vše je transparentní, co se řekne platí. Díky za spolupráci!

Václav B., poradce

Životní pojištění bez překvapení

Život nás zpravidla překvapí tehdy, když to nejméně čekáme. Vaše pojištění proto dokážeme přizpůsobit dané situaci. Můžete své obavy pustit z hlavy a žít tak, jak jste vždy chtěli.

Základními pilíři Rizikového pojištění 4U je krytí velkých životních rizik. Smrt, invalidita, závažná onemocnění a trvalé následky úrazů. Tato základní rizika přináší výběr až 47 různých nemocenských a úrazových připojištění. Samozřejmostí je možnost kombinací připojištění a volba druhu pojistné částky nebo způsobu její výplaty při pojistné události. To je konstantní nebo klesající pojistná částka, jednorázová výplata pojistného plnění nebo forma denní, případně měsíční dávky.

Na jedné pojistné smlouvě lze pojistit celou rodinu, tzn. až 10 osob.

icon dobre vedet - YOUPLUS - YOUPLUS

Výborná spolupráce: TOP komunikace, TOP vyřešení všech požadavků, TOP likvidace a plnění. Vše je transparentní, co se řekne platí. Díky za spolupráci!

Václav B., poradce

pripojisteni 01 - YOUPLUS - YOUPLUS

Připojištění pro případ smrti

Jsme tu pro vás a vaše blízké i v těch nejtěžších situacích. Pokud si zvolíte toto připojištění, v případě vašeho úmrtí, ať už v důsledku úrazu nebo nemoci, vyplatíme vámi určené osobě jednorázové pojistné plnění. Nebudete se tak muset obávat, že by vaši nejbližší zůstali bez peněz nebo v zadlužené nemovitosti. Pokud se dostanete do finanční tísně již v době terminálního stádia smrtelné nemoci, můžeme na vaši žádost vyplatit 50 % pojistného plnění přímo vám.

pripojisteni 02 - YOUPLUS - YOUPLUS

Připojištění pro případ smrti úrazem

Bohužel, život přínáší i tragická překvapení. Jestli chcete své blízké chránit před jejich následky, připojištění pro případ smrti úrazem je dobrou volbou. Jednorázové pojistné plnění vašim blízkým v prvních chvílích může nahradit alespoň ztrátu vašeho příjmu, který mohl být třeba i zásadním v rodinném rozpočtu.

pripojisteni 03 - YOUPLUS - YOUPLUS

Připojištění pro případ závažných onemocnění

Toto připojištění vám zajistí pojistné krytí v případě diagnózy vybraných závažných onemocnění nebo vyjmenovaných operací. Takové nežádoucí překvapení s sebou často přináší výpadek příjmu a současně i potřebu financování léčby. Pokud k tomu ale dojde, díky tomuto připojištění vám vyplatíme jednorázově pojistné plnění a vy tak budete alespoň částečně chránění před negativním vlivem závažných onemocnění na váš rodinný život a rozpočet.

pripojisteni 04 - YOUPLUS - YOUPLUS

Připojištění pro případ invalidity

Nic tak zásadně nedokáže snížit nebo docela zastavit příjem do rodinného rozpočtu, jako invalidita. Toto připojištění vám pomůže zajistit si potřebné finanční prostředky pro případ, že ztratíte svůj příjem ze zdravotních důvodu, ať už v důsledku nemoci nebo úrazu, zcela nebo částečně. Pojištění invalidity by vám mělo kompenzovat rozdíl mezi předchozím příjmem a příjmem při invaliditě, který může být opravdu výrazný, a to nejen při úplné neschopnosti pracvovat, ale i např. při nutnosti zkráceného úvazku nebo jiného pracovního zařazení. Nabízíme pojištění pro všechny stupně invalidity a naše tarify je možné i kombinovat, a pojistnou ochranu tak přizpůsobit na míru očekávanému výpadku příjmu při dlouhodobém poklesu vaší schopnosti pracovat.

pripojisteni 05 - YOUPLUS - YOUPLUS

Připojištění pro případ trvalých následků úrazu

Překvapením a rizikům jsme vystaveni všichni – v práci, doma, při sportu. Toto připojištění vám pomůže finančně zabezpečit sebe a svou rodinu v případě, že dojde k úrazu, který zanechá trvalé následky, tedy omezení, které už vás navždy bude provázet. Pokud by k tomu došlo, s tímto připojištěním můžete v opravdu závažných případech při připojištění s progresí získat plnění dokonce vyšší, než je dohodnutá pojistná částka.

pripojisteni 06 - YOUPLUS - YOUPLUS

Připojištění pro případ léčení úrazu

Je dobře, že ne všechny úrazy zanechají trvalé následky. Ale pravdou zůstává, že i takové úrazy je třeba léčit. Naše připojištění vám pomůže finančně překlenout právě dobu léčení úrazu a můžete ho sjednat jako připojištění pro případ léčení vážných úrazů a nebo si ho rozšířit i o připojištění léčení drobných úrazů. Plnění pak představuje vyplácení denních dávek po dobu trvání léčení.

pripojisteni 07 - YOUPLUS - YOUPLUS

Připojištění pro případ hospitalizace

Všechny úrazy nebo nemoci nevyřešíte u obvodního lékaře. Občas přijde i okamžik, kdy je nutná hospitalizace v nemocnici, ať už z důvodu úrazu nebo onemocnění. Je-li krátká, tím lépe. Pokud se ale cokoliv zvrtne, připojištění hospitalizace určitě alespoň částečně umožní mít nepříjemná překvapení a s nimi spojené následné výpadky příjmu pod kontrolou a v případě opravdu akutní záležitosti pak nejen doma, ale i jinde na území EU, EHP nebo Švýcarska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

pripojisteni 08 - YOUPLUS - YOUPLUS

Připojištění pro případ smrti nebo invalidity nebo závažného onemocnění a pojištění dvojice osob

Toto připojištění v sobě spojuje více připojištění, v maximální podobě připojištění pro případ smrti, invalidity a závažných onemocnění. Lze ale volit i jen např. smrt a invaliditu nebo jen smrt a současně může být varianta sjednaná pro jednu nebo dvě osoby. Jedná se tedy o kombinované riziko. Pojistné plnění vyplatíme v případě první pojistné události, která nastane. Pak připojištění zaniká, a to i v případě pojištění dvou osob.

pripojisteni 09 - YOUPLUS - YOUPLUS

Připojištění pro případ pracovní neschopnosti

V případech, kdy vás nemile překvapí úraz nebo nemoc, kvůli které nemůžete dočasně pracovat, vám toto připojištění pomůže překonat období výpadku příjmu. Rozdíl mezi vaší výplatou nebo běžným měsíčním příjmem a částkou, kterou obdržíte z dočasné pracovní neschopnosti, bude totiž v drtivé většině případů výrazný. Je prostě dobré mít záložní variantu v podobě plnění z připojištění formou denní dávky, a to max. až na 730 dní.

pripojisteni 01 - YOUPLUS - YOUPLUS

Připojištění pro případ smrti

Jsme tu pro vás a vaše blízké i v těch nejtěžších situacích. Pokud si zvolíte toto připojištění, v případě vašeho úmrtí, ať už v důsledku úrazu nebo nemoci, vyplatíme vámi určené osobě jednorázové pojistné plnění. Nebudete se tak muset obávat, že by vaši nejbližší zůstali bez peněz nebo v zadlužené nemovitosti. Pokud se dostanete do finanční tísně již v době terminálního stádia smrtelné nemoci, můžeme na vaši žádost vyplatit 50 % pojistného plnění přímo vám.
X

pripojisteni 02 - YOUPLUS - YOUPLUS

Připojištění pro případ smrti úrazem

Bohužel, život přínáší i tragická překvapení. Jestli chcete své blízké chránit před jejich následky, připojištění pro případ smrti úrazem je dobrou volbou. Jednorázové pojistné plnění vašim blízkým v prvních chvílích může nahradit alespoň ztrátu vašeho příjmu, který mohl být třeba i zásadním v rodinném rozpočtu.

X

pripojisteni 03 - YOUPLUS - YOUPLUS

Připojištění pro případ závažných onemocnění

Toto připojištění vám zajistí pojistné krytí v případě diagnózy vybraných závažných onemocnění nebo vyjmenovaných operací. Takové nežádoucí překvapení s sebou často přináší výpadek příjmu a současně i potřebu financování léčby. Pokud k tomu ale dojde, díky tomuto připojištění vám vyplatíme jednorázově pojistné plnění a vy tak budete alespoň částečně chránění před negativním vlivem závažných onemocnění na váš rodinný život a rozpočet.

X

pripojisteni 04 - YOUPLUS - YOUPLUS

Připojištění pro případ invalidity

Nic tak zásadně nedokáže snížit nebo docela zastavit příjem do rodinného rozpočtu, jako invalidita. Toto připojištění vám pomůže zajistit si potřebné finanční prostředky pro případ, že ztratíte svůj příjem ze zdravotních důvodu, ať už v důsledku nemoci nebo úrazu, zcela nebo částečně. Pojištění invalidity by vám mělo kompenzovat rozdíl mezi předchozím příjmem a příjmem při invaliditě, který může být opravdu výrazný, a to nejen při úplné neschopnosti pracvovat, ale i např. při nutnosti zkráceného úvazku nebo jiného pracovního zařazení. Nabízíme pojištění pro všechny stupně invalidity a naše tarify je možné i kombinovat, a pojistnou ochranu tak přizpůsobit na míru očekávanému výpadku příjmu při dlouhodobém poklesu vaší schopnosti pracovat.

X

pripojisteni 05 - YOUPLUS - YOUPLUS

Připojištění pro případ trvalých následků úrazu

Překvapením a rizikům jsme vystaveni všichni – v práci, doma, při sportu. Toto připojištění vám pomůže finančně zabezpečit sebe a svou rodinu v případě, že dojde k úrazu, který zanechá trvalé následky, tedy omezení, které už vás navždy bude provázet. Pokud by k tomu došlo, s tímto připojištěním můžete v opravdu závažných případech při připojištění s progresí získat plnění dokonce vyšší, než je dohodnutá pojistná částka.

X

pripojisteni 06 - YOUPLUS - YOUPLUS

Připojištění pro případ léčení úrazu

Je dobře, že ne všechny úrazy zanechají trvalé následky. Ale pravdou zůstává, že i takové úrazy je třeba léčit. Naše připojištění vám pomůže finančně překlenout právě dobu léčení úrazu a můžete ho sjednat jako připojištění pro případ léčení vážných úrazů a nebo si ho rozšířit i o připojištění léčení drobných úrazů. Plnění pak představuje vyplácení denních dávek po dobu trvání léčení.

X

pripojisteni 07 - YOUPLUS - YOUPLUS

Připojištění pro případ hospitalizace

Všechny úrazy nebo nemoci nevyřešíte u obvodního lékaře. Občas přijde i okamžik, kdy je nutná hospitalizace v nemocnici, ať už z důvodu úrazu nebo onemocnění. Je-li krátká, tím lépe. Pokud se ale cokoliv zvrtne, připojištění hospitalizace určitě alespoň částečně umožní mít nepříjemná překvapení a s nimi spojené následné výpadky příjmu pod kontrolou a v případě opravdu akutní záležitosti pak nejen doma, ale i jinde na území EU, EHP nebo Švýcarska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

X

pripojisteni 08 - YOUPLUS - YOUPLUS

Připojištění pro případ smrti nebo invalidity nebo závažného onemocnění a pojištění dvojice osob

Toto připojištění v sobě spojuje více připojištění, v maximální podobě připojištění pro případ smrti, invalidity a závažných onemocnění. Lze ale volit i jen např. smrt a invaliditu nebo jen smrt a současně může být varianta sjednaná pro jednu nebo dvě osoby. Jedná se tedy o kombinované riziko. Pojistné plnění vyplatíme v případě první pojistné události, která nastane. Pak připojištění zaniká, a to i v případě pojištění dvou osob.

X

pripojisteni 09 - YOUPLUS - YOUPLUS

Připojištění pro případ pracovní neschopnosti

V případech, kdy vás nemile překvapí úraz nebo nemoc, kvůli které nemůžete dočasně pracovat, vám toto připojištění pomůže překonat období výpadku příjmu. Rozdíl mezi vaší výplatou nebo běžným měsíčním příjmem a částkou, kterou obdržíte z dočasné pracovní neschopnosti, bude totiž v drtivé většině případů výrazný. Je prostě dobré mít záložní variantu v podobě plnění z připojištění formou denní dávky, a to max. až na 730 dní.

X

bpc logo - YOUPLUS - YOUPLUS

Best Partner Concept

Životní pojišťovna YOUPLUS je na našem trhu jedinečná. Spojujeme v sobě to nejlepší z trhu: evoluční řešení, moderní technologie a bezpapírové sjednání pojištění. I proto jsme ten nejlepší partner pro vás.

icon bpc 01 - YOUPLUS - YOUPLUS

Na čem se dohodneme, to platí

Jednáme s vámi bez nepříjemných překvapení. Transparentně, včas a bez háčků či výmluv.

icon bpc 03 - YOUPLUS - YOUPLUS

Komunikujeme srozumitelně a jasně

Rozumíme pojištění i svým klientům. V našem životním pojištění proto nenajdete žádné nesrozumitelné zbytečnosti.

icon bpc 02 - YOUPLUS - YOUPLUS

Žádná malá písmena pod čarou

Výluky ze životního pojištění nezatajujeme. Zvýrazňujeme je. S YOUPLUS přesně víte, co dostanete.

icon bpc 04 - YOUPLUS - YOUPLUS

Jsme 100 % digitální pojišťovna

Šetříme váš čas i životní prostředí. Veškerá komunikace s námi probíhá digitálně, bezpapírově.

Recenze zveřejněné na tomto webu byly vybrány z recenzí našich individuálně oslovených obchodních partnerů a klientů.

Často kladené dotazy

icon dobre vedet - YOUPLUS - YOUPLUS

Jaká pojištění nabízíte?

V naší nabídce najdete jen jeden produkt, a to Životní pojištění 4U. Naše pojištění poskytne vám i celé vaší rodině pojistnou ochranu pro případ úmrtí, nemoci a nebo úrazu. Vybrat si můžete z široké nabídky připojištění, která vám umožní nastavit si pojistnou ochranu na míru vašim potřebám i finančním možnostem.

Pokud vám život nachystá nepříjemná překvapení, naše pojištění tu bude pro vás.

Kdy bych měl/a uvažovat o uzavření životního pojištění?

Životní pojištění je důležité pro každého, kdo je ohrožen výpadkem příjmu v případě své smrti, nemoci nebo úrazu. O uzavření pojištění uvažujte, pokud máte úvěr nebo hypotéku, máte rodinu, která závisí na vašem příjmu, nebo pokud nemáte vytvořenou dostatečnou finanční rezervu pro případ, že byste se vy nebo vaši blízcí v důsledku nemoci nebo úrazu stali dlouhodobě neschopní vykonávate své zaměstnání nebo povolání.

Jak s vámi můžu pojištění uzavřít?

Naše pojištění nabízíme výhradně prostřednictvím profesionálních zprostředkovatelů pojištění. Správně nastavená pojistná ochrana je základem pro to, aby byli naši klienti dlouhodobě spokojení s našimi službami. Bez profesionálního poradenství se proto prodej žádné pojistné smlouvy neobejde. Více informací o tom, jak s pomocí našich smluvních partnerů pojištění uzavřít najdete na tomto webu v sekci Najděte si finančního poradce.

Proti čemu se můžu pojistit?

Naše Životní pojištění 4U obsahuje širokou nabídku připojištění, kterými vás a vaši rodinu můžete pojistit pro případ úmrtí, invalidity, pracovní neschopnosti nebo úrazu. Jednotlivá připojištění lze vzájemně kombinovat a pojistnou ochranu tak nastavit na míru každému klientovi.

Kolik budu za pojištění platit?

Pojistná ochrana je vždy šitá na míru každého klienta. Konkrétní cena každého připojištění je závislá na zvolených pojistných částkách, na vašem věku, době, na kterou pojištění uzavíráte, ale také na všem povolání nebo zdravotním stavu. Konkrétní cenu pojištění vám sdělí váš poradce během uzavírání pojistné smlouvy.

Musím vás při uzavírání pojištění informovat o svém zdravotním stavu?

Při uzavírání životního pojištění potřebujeme vždy znát všechny podstatné informace o zdravotním stavu pojištěných osob, proto každému pojištěnému před uzavřením smlouvy předkládáme zdravotní dotazník. Je povinností pojištěného i toho, kdo smlouvu uzavírá, aby nám na naše otázky pravdivě odpověděl. Zdravotnímu dotazníku věnujte dostatečnou pozornost. Pokud něco zapomenete úvést, můžeme od pojistné smlouvy odstoupit, pojistné plnění snížit nebo ho dokonce nevyplatit.

Kde zjistím o vašem pojištění více?

O jednotlivých připojištěních se dozvíte více výše na této stránce, nebo přímo v pojistných podmínkách, které najdete v sekci „Dokumenty a formuláře„.

Jak mám zaplatit pojistné, když už u vás smlouvu mám?

Pojistné se hradí na náš účet č. 1387540638/2700, vedený u Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Variabilním symbolem je vždy číslo smlouvy.

Pokud máte pojištění sjednané s pojišťovnou Basler, pak je číslo účtu: 2102758049/2700.

Co mám dělat, když u mě došlo ke změně jména, adresy, nebo telefonu či emailové adresy?

Každou takovou změnu nám bez zbytečného odkladu oznamte, a to buď prostřednictvím vašeho finančního poradce, nebo poštou či z ověřeného emailu pojistníka na naše příslušné kontaktní údaje.

Chci změnit pojistné částky uzavřené pojistné smlouvy, nebo sjednat další připojištění. Jak postupovat?

Pokud potřebujete vaši pojistnou smlouvu změnit, postupujte stejně jako při sjednání pojistné smlouvy a kontaktujte svého finančního poradce. Pokud kontaktní údaje svého poradce nemáte nebo se vám jej nedaří kontaktovat, obraťte se na naši zákaznickou linku telefonicky nebo emailem, rádi vám pomůžeme.

Co mám dělat, když chci pojištění ukončit?

Mrzí nás, pokud s námi nejste spokojení a pojištění chcete ukončit, bránit vám ale nemůžeme. Pojištění můžete ukončit zasláním výpovědi poštou na naši kontaktní adresu, nebo naskenované emailem z autorizovaného emailu pojistníka. Pokud si s výpovědí nevíte rady, využijte formulář ukončení pojistné smlouvy umístěný na tomto webu v sekci „Dokumenty a formuláře„.

Mohu si pojistné zaplacené za pojištění 4U zohlednit v daňovém přiznání?

Životní pojištění 4U není soukromým životním pojištěním ve smyslu §15a, odst. 3 zák. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, protože neobsahuje pojištění pro případ dožití. Zaplacené pojistné proto není možné odečíst od základu daně z příjmu poplatníka.