Oznámení škodních událostí

Jednoduše a hned, bez běhání a papírování, zkrátka on-line.

youplus-header

Co potřebujete vědět o škodní události?

Jak oznámit škodní událost

On-line – využijte náš intuitivní on-line formulář a oznamte nám událost jednoduše z pohodlí vašeho domova.

Škodní událost nám můžete oznámit i prostřednictvím elektronické uPodatelny nebo poslat poštou na adresu YOUPLUS Životní pojišťovna, Vlněna Office Park, Přízova 5, 602 00 Brno. V obou případech si pro oznámení události stáhněte formulář, vyplňte ho a odešlete k nám.

Další informace ke škodním událostem můžete zjistit u naší virtuální asistentky YOULIA.

Jak a kdo nám může škodní událost oznámit?

Pokud nastane událost, o které se vy nebo oprávněná osoba domníváte, že je událostí pojistnou, oznamte nám to bez zbytečného odkladu. Oznámit nám škodní událost může každá osoba, která má zájem na pojistném plnění, pro výplatu plnění je však nezbytné, aby právo na plnění uplatnila oprávněná osoba.

Jak postupujeme po oznámení škodní události?

Po oznámení škodní události zahájíme bezodkladně naše šetření, které je nezbytné pro zjištění, zda, v jakém rozsahu a komu jsme povinni poskytnout pojistné plnění. Během šetření budeme potřebovat součinnost pojištěného, můžeme ho například požádat o předložení potřebné dokumentace nebo o absolvování lékařské prohlídky.

Šetření je skončeno, jakmile jeho výsledek oznámíme oprávněné osobě, pojistné plnění pak vyplatíme do patnácti dnů.