Hlášení pojistných událostí

Jednoduše a hned, bez běhání a papírování, zkrátka on-line.

youplus-header

Co potřebujete vědět o pojistné události?

Jak a kdo nám může pojistnou událost oznámit?

Pokud nastane událost, o které se vy nebo oprávněná osoba domníváte, že je událostí pojistnou, oznamte nám to bez zbytečného odkladu. Oznámit nám pojistnou událost může každá osoba, která má zájem na pojistném plnění, pro výplatu plnění je však nezbytné, aby právo na plnění uplatnila oprávněná osoba.

Jak postupujeme po oznámení škodné události?

Po oznámení škodné události zahájíme bezodkladně naše šetření, které je nezbytné pro zjištění, zda, v jakém rozsahu a komu jsme povinni poskytnout pojistné plnění. Během šetření budeme potřebovat součinnost pojištěného, můžeme ho například požádat o předložení potřebné dokumentace nebo o absolvování lékařské prohlídky.

Šetření je skončeno, jakmile jeho výsledek oznámíme oprávněné osobě, pojistné plnění pak vyplatíme do patnácti dnů.

Pojistnou událost lze jednoduše a rychle oznámit prostřednictvím odkazu zde.

Dobrý den,
rádi bychom Vás informovali o změně adresy pro zpracování administrativy k pojistnému kmeni Basler, který jsme jako YOUPLUS převzali.
S platností od 1. 4. 2021 je nová adresa pro zpracování dokumentu Basler:

Youplus Insurance International AG, pobočka pro Českou republiku
Futurama Business Park
Sokolovská 668/136d
18600 Praha 8 – Karlín

Veškerou dokumentaci prosím zasílejte/dodávejte pouze na tuto adresu, adresa Paříkova 910/11a již není platná.

S pozdravem Vaše YOUPLUS