Hlášení pojistných událostí

Jednoduše a hned, bez běhání a papírování, zkrátka on-line.

youplus-header

Co potřebujete vědět o pojistné události?

Jak a kdo nám může pojistnou událost oznámit?

Pokud nastane událost, o které se vy nebo oprávněná osoba domníváte, že je událostí pojistnou, oznamte nám to bez zbytečného odkladu. Oznámit nám pojistnou událost může každá osoba, která má zájem na pojistném plnění, pro výplatu plnění je však nezbytné, aby právo na plnění uplatnila oprávněná osoba.

Jak postupujeme po oznámení škodné události?

Po oznámení škodné události zahájíme bezodkladně naše šetření, které je nezbytné pro zjištění, zda, v jakém rozsahu a komu jsme povinni poskytnout pojistné plnění. Během šetření budeme potřebovat součinnost pojištěného, můžeme ho například požádat o předložení potřebné dokumentace nebo o absolvování lékařské prohlídky.

Šetření je skončeno, jakmile jeho výsledek oznámíme oprávněné osobě, pojistné plnění pak vyplatíme do patnácti dnů.

Pojistnou událost lze jednoduše a rychle oznámit prostřednictvím odkazu zde.

Vážení klienti a obchodní partneři,

Současná situace ohledně koronaviru má v současnosti zásadní vliv a ovlivňuje naše životy. Všichni procházíme náročnou zkouškou.
Rádi bychom Vás ubezpečili, že i v této bezprecedentní situaci jsme plně připravení poskytovat kompletní služby.
Pro naše zaměstnance jsme vytvořili podmínky, které jim umožňují plnohodnotně pracovat z domova a plnit tak své pracovní povinnosti.
Všechny procesy tak fungují bez omezení a jsme tak kdykoliv připraveni Vám pomoci.

Infolinka +420 530 519 519 dostupná v pracovní dny od 8 - 17 hodin nebo mail: info@youplus.cz či info@mylife-leben.cz
Samozřejmě jsou vám plně připraveni pomoci i vaši finanční poradci.

Pohodlné nahlášení pojistné události ze smluv životního pojištění „YOUPLUS - 4U“ využijte tento odkaz.
Pojistné události z pojistných smluv uzavřených dříve s pojišťovnou Basler či Deutscher Ring, můžete realizovat prostřednictvím formulářů zveřejněných zde.

Přejeme všem pevné zdraví
Tým YOUPLUS