Basler – otázky a odpovědi

Kdo je novým pojistitelem?

Novým pojistitelem je lichtenštejnská pojišťovna Youplus Insurance International Aktiengesellschaft, se sídlem Austrasse 14, FL-9495 Triesen, Lichtenštejnské knížectví, zapsaná v obchodním rejstříku Lichtenštejnského knížectví pod číslem FL-0002.014.769-5 a vykonávající svou činnost v České republice prostřednictvím své organizační složky Youplus Insurance International AG, pobočka pro Českou republiku, IČ: 07812299, se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1789/5, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 79060.

Pojišťovna YOUPLUS je lichtenštejnskou životní pojišťovnou se sídlem v Triesenu, dohled nad výkonem její činnosti vykonává Lichtenštejnský orgán dohledu nad finančními trhy (FMA).

Pojišťovna YOUPLUS je mladou a dynamickou pojišťovnou. Byla založena roku 2000 ve Vaduzu. Od svého založení převzala několik portfolií pojistných smluv a vybudovala tak poměrně významný pojistný kmen, díky kterému se stala jednou z největších životních pojišťoven v Lichtenštejnsku. V rámci svých akvizic společnost YOUPLUS získala mimo jiné v roce 2014 společnost Skandia Leben (FL) AG a v roce 2015 společnost UNIQA Lebensversicherung AG. V důsledku těchto převzetí se počet pojištěných osob v posledních letech výrazně zvýšil.

Na trh pojištěním v České republice vstoupila pojišťovna YOUPLUS v červenci 2019 a v současné době nabízí klientům produkt rizikového životního pojištění s názvem 4U (z anglického „for you“, tedy „pro vás“).

Další informace o pojišťovně YOUPLUS naleznete na těchto stránkách. Naši výroční zprávu, najdete na: http://www.aspecta.li/de/Ueber-uns/Unternehmen.

Má pojišťovna YOUPLUS pobočku na území České republiky?

Ano, pojišťovna YOUPLUS má na území České republiky pobočku, která zde vykonává činnost na základě souhlasu České národní banky.

Jakých pojistných smluv se převod pojistného kmene týká?

Převod pojistného kmene se týká všech pojistných smluv, uzavřených pojišťovnou Basler Sachversicherung-Aktiengesellschaft, pobočkou pro Českou republiku, a to jak ukončených, tak i neukončených. Všechny tyto pojistné smlouvy a práva a povinnosti s nimi související přecházejí na pojišťovnu YOUPLUS dne 30. 12. 2019.

Co se stane s mou smlouvou?

Pojistná smlouva, kterou jste uzavřeli s pojišťovnou Basler zůstává v platnosti a není třeba, abyste v souvislosti s převodem činili jakékoliv kroky.

Od 30. 12. 2019 jsou všechna práva a povinnost z ní plynoucí převedena na pojišťovnu YOUPLUS a ta se tak stala novým pojistitelem. Pojistné krytí bude nadále poskytováno v takovém rozsahu, v jakém bylo dojednáno ve Vaší smlouvě a zůstávají zachovány i všechny ostatní vlastnosti vaší pojistné smlouvy.

Změní se cena pojištění?

Výše pojistného, platební údaje, termín splatnosti i způsob platby pojistného zůstávají beze změn.

Co se stane s nároky z pojištění?

Máte-li nevyřízené nároky z pojištění, včetně pojistných událostí, které jste ještě neoznámili, pak je můžete nárokovat u pojišťovny YOUPLUS. Ta zajistí také vyřízení již uplatněných nároků a nahlášených pojistných událostí, odpověď na nevyřízené stížnosti, vyřízení neukončených soudních nebo jiných sporů plynoucích z pojistných smluv, které jsou předmětem převodu a všech ostatních záležitostí.

Mohu svou smlouvu vypovědět?

Rádi bychom Vás upozornili na Vaše práva související s převodem smluv. Pokud z jakéhokoliv důvodu s převodem Vaší smlouvy nesouhlasíte, máte ze zákona právo smlouvu vypovědět. Učinit tak můžete do jednoho měsíce ode dne, kdy Vám bylo doručeno naše písemné oznámení o převodu pojistného kmene, a to s výpovědní dobou 8 dní. Výpověď je třeba podat písemně a v uvedené lhůtě ji doručit na níže uvedenou kontaktní adresu společnosti.

S ohledem na to, že se změnou pojistitele dochází také ke změně dohledového orgánu, máte dále právo vypovědět Vaši pojistnou smlouvu na základě německého Zákona o pojišťovnictví (Versicherungsaufsichtsgesetz – VAG), a to do jednoho měsíce od doručení oznámení o převodu pojistného kmene s okamžitou účinností.

Jak mohu pojišťovnu YOUPLUS kontaktovat?

Pojišťovnu YOUPLUS můžete ve všech záležitostech týkajících se Vašeho pojištění kontaktovat na kontaktních údajích uvedených na těchto webových stránkách.

Jak postupovat, pokud potřebuji nahlásit pojistnou událost nebo vykonat změnu pojistné smlouvy?

Pro nahlášení pojistné události, změnu Vašich osobních údajů nebo žádost o změnu pojistné smlouvy můžete využít formuláře zveřejněné na této webové stránce. Pokud žádný z nich neodpovídá Vaší potřebě, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktních údajích.

Můžete se také i nadále obracet na Vašeho finančního poradce ze společnosti OVB. Pokud svého poradce v této společnosti nemáte, kontaktujte nás a my Vám zajistíme kvalitní poradenství v potřebném rozsahu.

Jak si mohu stěžovat?

Více informací o stížnostech můžete nalézt na těchto stránkách v sekci O YOUPLUS > Stížnosti.

Co se stane s mými osobními údaji?

Vzhledem k převodu pojistného kmene došlo i ke změně správce Vašich osobních údajů, kterým je ode dne převodu pojišťovna YOUPLUS. Pro informace týkající se zpracování osobních údajů navštivte sekci O YOUPLUS > YOUPLUS a osobní údaje.

Co když mám další otázky?

Pokud máte jakékoliv další otázky, neváhejte se na nás obrátit, ať už telefonicky na čísle +420 800 700 088 nebo prostřednictvím emailu basler@youplus.cz, rádi Vám pomůžeme.

Další kontakty na nás naleznete také zde.