Basler pojišťovna

Oznámení o převodu pojistného kmene

Dne 30. 12. 2019 pojišťovna YOUPLUS přebrala od pojišťovny Basler Sachversicherungs-AG kmen neživotních pojistných smluv, tvořený zejména úrazovým pojištěním, a pojišťovna myLife od pojišťovny Basler Lebensversicherungs-AG od stejného data převzala kmen životních pojistných smluv. Aby byl zajištěn maximální komfort pro klienty, veškerý servis a správu životních i neživotních pojistných smluv vykonává, na základě dohody obou pojišťoven, pojišťovna YOUPLUS prostřednictvím svých poboček.