Basler pojišťovna

Oznámení o převodu pojistného kmene

Rádi bychom Vás informovali, že pojišťovny Basler Sachversicherungs-AG a Basler Lebensversicherungs-AG (dále jen „Basler“) prodaly na základě předchozího souhlasu německého Federálního úřadu pro dohled nad finančními trhy (BaFin) kmen pojistných smluv, vzniklý činností jejich poboček v České republice a na Slovensku, pojišťovně Youplus Insurance International AG (dále jen „YOUPLUS“) a pojišťovně myLife Lebensversicherung AG (dále jen „myLife“). Dne 30. 12. 2019 tak pojišťovna YOUPLUS přebrala od pojišťovny Basler Sachversicherungs-AG kmen neživotních pojistných smluv, tvořený zejména úrazovým pojištěním, a pojišťovna myLife od pojišťovny Basler Lebensversicherungs-AG od stejného data převzala kmen životních pojistných smluv. Aby byl zajištěn maximální komfort pro klienty, bude veškerý servis a správu životních i neživotních pojistných smluv, na základě dohody obou pojišťoven, vykonávat pojišťovna Youplus Insurance International AG, prostřednictvím svých poboček.

Otázky a odpovědi

Formuláře